Vad är ransomware och vilka är riskerna för företag?

18 november, 2021

De senaste två åren har vår digitala riskexponering ökat exponentiellt. Det accelererade behovet av tillgång, innovation och framsteg har gjort företag och regeringar runt om i världen ännu mer mottagliga för cyberattacker. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att skydda dig mot ransomwareattacker. Cyberbrottslighet och cybersäkerhetsintrång ökar globalt och hotar organisationer i alla länder och branscher. De globala förlusterna från cyberbrottslighet beräknas nå rekordhöga 6 biljoner USD 2021. Under de kommande fem åren förväntas cyberincidenter växa med 15 procent per år och nå 10,5 biljoner USD år 2025. Spridningen och tillgängligheten av sofistikerade verktyg för cyberbrottslingar, i kombination med rättslig osäkerhet och avslappnad attityd till cyberbrott i vissa länder har lett till en boom av ransomwareattacker.

Bland de olika typerna av cyberhot används ransomware vanligtvis av cyberbrottslingar som riktar sig till ett brett spektrum av industrier. Flertalet högprofilerade ransomwareattacker mot regeringar, företag, universitet och sjukhus har observerats och de globala kostnaderna till följd av ransomware uppskattas också ha ökat med 33 procent under 2020. Den senaste tidens trendutveckling har även kommit att belysa behovet av robust due diligence som utförs av en oberoende tredje part.

Våra försörjningskedjor och nätverk är globaliserade och sammanlänkade, vilket samtidigt som det ger nödvändig redundans inom vissa områden, också ökar vår riskexponering. Eftersom cyberbrottslighet inte har några gränser måste europeiska företag vara beredda att förebygga och reagera på cyberincidenter över hela världen, genomföra cybersäkerhetsriskbedömningar och ha en handlingsplan för att förutse, förebygga och reagera på denna typ av problem.

Ransomware är det främsta cyberhotet mot företag. Är ditt företag rustat för oundvikliga ransomwareattacker?
I vår senaste rapport utforskar vår utlandsdesk situationen och det rådande cyberrisklandskapet.

Här kan du hämta vår rapport ”Ransomware: ett globalt företagshot” och också ta del av våra övriga rapporter.

Vill du komma i kontakt med 2Secures utlandsdesk kontakta Dominic Bowen,
dominic.bowen@2secure.se

Hämta rapport