Utsikt 2022 – Flyktingströmmar, miljöhot, cybersäkerhet och valår

30 juni, 2022

Coronapandemin och krisen i Ukraina är otvetydigt de två skeenden som påverkat vårt samhälle allra mest under den senaste mandatperioden. Dessa skeenden är huvudteman i Utsikt 2022, och dessa skeenden ger implikationer på ekonomi, migration, informationssäkerhet, och inte minst valet 2022.

26,6 miljoner människor är på flykt i världen. 76 000 personer från Ukraina har sökt skydd i Sverige mellan mars och juni 2022. Hur påverkar det samhället? Och hur löser vi energi- och miljöfrågan nu när import av rysk gas och olja blir alltmer begränsad? Kan det bli en omställning till mer vindkraft eller mer kärnkraft? Och vad gäller cybersäkerhet står vi inför nya utmaningar. Det finns siffror som säger att det sker en cyberattack var 11 sekund någonstans i världen, och inget talar för att den siffran är på väg att minska. Har vi tillräckligt bra IT-säkerhet? Och vad har vi att vänta i form av desinformationskampanjer inför det svenska valåret?

Allt detta belyser och fördjupar vi under kapitlen Migration, Miljö, Informationssäkerhet, Finanskris och Valet 2022. Med Utsikt 2022 som underlag får beslut och vägval en gedigen faktabaserad grund att stå på.

Hämta rapport