Utredningar

Utredningar som genomförs diskret och förtroendefullt av en extern och neutral aktör är ett verktyg för att proaktivt hantera problem innan de eskalerar utom kontroll.

Resultatet

Resultatet av den utförda utredningen syftar till att stärka den egna organisationens förmåga att bekämpa oegentligheter och vidta lämpliga åtgärder. För ett företag eller organisation finns flera framgångsfaktorer att genomföra utredningar med biträde av 2Secure.

Några exempel är:

  • Kunden får tillgång till och biträde av en erfaren utredningsledare som planerar och genomför utredningen, tillför expertresurser och har en kontinuerlig kontakt med kunden genom utredningens olika faser.
  • Dra lärdomar av och etablera förändringar för att undvika att samma incident inträffar igen (s.k root cause analysis).
  • Utreda och klargöra förutsättningar samt ge ett underlag för att vidta arbetsrättsliga åtgärder.
  • Utreda och sammanställa underlag för polisanmälan och eventuell följande förundersökning.

 

ARBETSPLATSKONTROLLER

Att genomföra arbetsplatskontroller i byggbranschen är ett sätt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Genom det nya och uppdaterade ID06-systemet ges utökade möjligheter att analysera och kontrollera att byggföretagen verkar på lika villkor. Arbetsplatskontroller kan genomföras i tre steg:

Bolagskontroll
Genom att genomföra bakgrundskontroll av företag i samband med en upphandling kan det upphandlande bolaget förebygga att svartlistade eller fuskande bolag vinner uppdrag. Bland mycket annat går vi igenom betalningsanmärkningar, förseningsavgifter, arbetsgivaravgifter, verkliga huvudmän och myndighetskontroller.

Analys
Vi samarbetar med företaget Moxy ID runt en effektiv analys av de digitala loggfiler som era ID06- personalliggare samlar upp. Genom tillgång till loggarna, som enligt lag skall finnas elektroniskt på alla byggprojekt större än 4pbb, kan vi leverera unik information kring bland annat individers inloggning, tidsredovisning och övertid.

Platskontroll
Ett platsbesök genomförs förslagsvis oannonserat. Vi genomför platskontrollen som representanter för uppdragsgivaren och kontrollerar de personer som befinner sig på arbetsplatsen. Samtliga ID06-kort skannas och kontrolleras. Efter besöket får beställaren en rapport där vi beskriver och jämför faktisk närvaro med personalliggaren samt eventuella brister som upptäckts i samband med besöket.