Digital Forensik

Vi använder oss av digital forensik för att till exempel upptäcka spår av dataintrång, eller andra brottsliga aktiviteter, extrahera och analysera stora mängder data ur digitala bärare. Allt för att bidra med ofta kritisk information och bevis i en utredning.

DFC – Digitalforensiskt Center

I DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer 2Secures egna utredare, kunder och partners i deras utrednings processer. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Förutom digitalforensik, det vill säga IT-forensik, erbjuder 2Secures digitalforensiska center även utbildningar, incidenthantering och underrättelseinhämtning.

Exempel på utbildningar:

 • Cyber Awareness
 • Informationssäkring
 • First Responder

 

VARFÖR 2SECURES DFC?

 1. Världsledande
  Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens  är vi bäst i vår klass.

 2. Leverans
  Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns dock möjlighet att översätta efter behov.

 3. Mobilitet
  Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och / eller lokal personal.
 4. Datahantering
  All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner