Health check

Finns det en vilja att stärka den interna säkerheten i hemmet och/eller företaget men du är osäker på vad som behöver göras? Vi hjälper dig att få en överblick över IT-säkerheten och se över hur rutiner och användandet ser ut, för att skydda den digitala miljön från angrepp. Vi kallar det ”health check”.

Vad är en Health check?

Health check är samlingsnamnet som vi valt att kalla den tjänst där vi hjälper företag och privatpersoner att få bättre insikt i deras digitala säkerhet. Det kan bland annat gälla digital säkerhet, rutiner och teknisk utrustning. Genom att ställa frågor och undersöka just era förutsättningar tar vi fram en personlig och överskådlig rapport för vilka brister som finns med tänkbara åtgärder.

En genomgång och undersökning kan också ske digitalt om det inte finns möjlighet till att fysiskt besöka platsen, detta är ett bra alternativ för dig som har bostad eller verksamhet utomlands.

Säkra din digital omgivning 

Digitala enheter och smarta hem bidrar till en bekvämare upplevelse för familjen och på arbetsplatsen. Det är enkelt att koppla upp sig, lägga till nya enheter, eller styra ugnens temperatur från telefonen. Men i många fall hamnar säkerheten kring dessa enheter i skymundan.

  • När vi genomför en Health check ser vi till att de enheter som finns i din omgivning är rätt konfigurerade och inte innebär en säkerhetsrisk.
  • Vi föreslår lösningar på hur dessa enheter kan fortsätta användas utan att utsätta er för risk.
  • Ni får en överblick av aktuella hot och enkla åtgärder för att göra familjen eller företaget mer robust om en attack skulle inträffa.
  • Vi balanserar åtgärdsförslagen på ett sådant vis att vardagen inte påverkas negativt.

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Varför vårt DFC?
  • Världsledande Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
  • Leverans Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
  • Mobilitet Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
  • Datahantering All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner