Exit control

Har ni kontroll på var er information, kundregister och företagshemligheter tar vägen när personal säger upp sig eller blir uppsagda? Vi kan kontrollera personens e-post, mobiltelefon, dator och logg-trafik från servermiljö för att se om information har försvunnit.  

Vad kan hända?

En person som slutar kan:

 • Kopiera alla kundregister, ritningar, recept eller annan företagskritisk information till en privat molntjänst, extern lagringsenhet eller via e-post
 • Förändra information för att skada
 • Helt radera information som är viktig
Vi kan kontrollera personens e-post, mobiltelefon, dator och logg-trafik från servermiljö för att se om information har försvunnit ut från bolaget via e-post, molntjänster eller externa lagringsenheter.
Vill du ha hjälp?

Hur görs analysen?

Analysen, även kallad den digitalforensiska undersökningen, görs av våra erfarna IT-forensiker. Det svåra i en undersökning är oftast inte att hitta bevis för oegentligheter utan svårigheten ligger i att arbeta utifrån en metodik och följa processer som garanterar att de fynd som görs också blir användbara i en domstol. Våra forensiker har därför inte bara en gedigen teknisk kompetens utan har även många års erfarenhet av att arbeta inom rättsvårdande myndigheter där de deltagit i många svåra brottsutredningar.

En framgångsfaktor för varje undersökning är att det finns en tydlighet kring vad som ska eftersökas. Erfarenheten hos våra forensiker rörande hur man bäst skapar ett eftersökningsprotokoll (beställning) kommer hjälpa dig som kund att skapa en relevant ”sökordslista”. När listan är klar och materialet är inkopierat i vårt labb, är forensikerna redo att analysera och leta efter bevis som kan ta bort orosmoln eller verifiera en känsla hos dig som arbetsgivare. De ”träffar” eller fynd som hittas protokolleras noggrant och paketeras tillsammans med de faktiska bevisen och en eventuell rekommendation skrivs om hur man vidare kan hantera fynden i en rättsprocess.

Exit control Basic

Exit Control är tänkt att vara enkel och förutsägbar både till pris och innehåll. Tjänsten är paketerad i två varianter. Exit Control Basic passar när personen är på väg att sluta eller kanske precis har lämnat företaget.

Du kontaktar oss och följande händer:

  1. Ett fördefinierat PUB-avtal justeras och undertecknas.
  2. Inhämtning av förutbestämd digital media görs. Dator, telefon, ev. loggar från servermiljö.
  3. Analys på insamlat material genomförs enligt förutbestämt protokoll.
  4. Materialet paketeras och skickas tillbaka tillsammans med ett träffprotokoll från materialet.

Exit Control Advanced

Exit Control Advanced är vår andra tjänst, och den behövs om misstankar eller djupare oro rörande en medarbetare funnits en tid och beslut om avsked finns.

Du kontaktar oss och följande händer:

  1. Ett fördefinierat PUB-avtal justeras och undertecknas.
  2. En säkerhetskonsult kopplas in för coachning och stöd inför ett förväntat svårare avsked.
  3. Vi tar hand om hela arbetet med att säkra den digital median och ser till att analysen genomförs skyndsamt.
  4. Vi ombesörjer att allt material skyndsamt returneras till er.
  5. När analysen är klar presenterar vi protokollet och annat material för lämpliga personer.

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Varför vårt DFC?
 • Världsledande Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Leverans Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Mobilitet Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • Datahantering All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner