Dataåterställning

Med hjälp av beprövade metoder och avancerade forensiska verktyg kan vi hjälpa dig att rädda data från dina enheter med dataåterställning. Vi har möjlighet att återskapa raderade och förlorade filer med stor träffsäkerhet. Från alla tänkbara enheter, oavsett om det är bilder från semestern, viktiga dokument eller bevismaterial. Behöver du hjälp?

Återskapa förlorade filer?

När olyckan är framme och lagringsenheten slutar fungera eller blir skadad är det inte alltid enkelt att rädda det man sparat. Som en del av det dagliga arbete vi utför i vårt digitalforensiska center (DFC), ingår datasäkring och forensiska analyser, och en del av dessa processer kan innefatta att vi återskapar skadade eller försvunna filer. Exempel på enheter vi kan återställa data ifrån:

 • Datorer
 • USB minnen
 • Telefoner
 • Servrar
 • Läsplattor
 • Minneskort
 • Externa Hårddiskar

Leveransen är snabb och till ett förmånligt pris. Alla enheter behandlas i en säker labbmiljö och med samma omsorg som i rättsfall.  

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Varför vårt DFC?
 • Världsledande Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Leverans Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Mobilitet Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • Datahantering All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner