Utgivningsbevisets existensberättigande

4 september, 2023

Svenska Bankföreningen har skickat in en begäran till Regeringen om problem med hur utgivningsbevis nyttjas. Som det ser ut nu nyttjas det på ett sätt som inte var tanken då det skapat utrymme för att runda GDPR och dataskyddet.

Vi på 2Secure delar fullt ut Svenska Bankföreningens uppfattning. Säkerheten för den personliga integriteten sätts på spel när oseriösa aktörer hanterar personuppgifter som ges ut av webbaserade söktjänster.

”Problemet är att inträdeskravet för att erhålla ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och TV uppfylls idag av de flesta som söker. Vår ståndpunkt är att utgivningsbevis fortsatt skall finnas kvar, men att det ska utfärdas för journalistiska ändamål och för att tillgodose verksamheter med information som har rätt att behandla uppgifterna”.

– Elisabeth Tallström affärsområdeschef för Human Risk Management på 2Secure.

2Secure välkomnar en utredning och vi följer fortsättningen och utvecklingen mycket noggrant.

Läs Svenska Bankföreningens framställning till Regeringen här

Läs mer om utgivningsbevis här