Utgivningsbevis: Skydda demokratiska värden eller personlig integritet

15 november, 2023

Utgivningsbevis har på senare tid hamnat i centrum för diskussion, särskilt på regeringsnivå och i Högsta domstolen. Svenska Bankföreningen har nyligen riktat uppmärksamhet mot utgivningsbevisens hot mot demokratiska värden och personlig integritet.

Svenska Bankföreningen argumenterar att företag med utgivningsbevis kan underlätta kriminellas tillgång till information för olagliga ändamål, såsom identifiering av måltavlor och penningtvätt.

Vi på 2Secure är kritiska till de befintliga kraven för utgivningsbevis och hur de utnyttjas

Det är möjligt att upprätthålla GDPR och samtidigt tillgodose företagens behov. För vår verksamhet har vi tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att behandla uppgifter om lagbrott i samband med bakgrundskontroller. Grundkraven för att erhålla utgivningsbevis idag är för låga. Vi förespråkar en behovsprövning för att säkerställa att de som ansöker verkligen tjänar journalistiska syften eller bidrar till det fria ordet och demokratin.

En central fråga är rätten för de som innehar utgivningsbevis att bestämma om en person ska tas bort ur registren eller inte. Vilket inte stämmer med gällande lag som GDPR, och leder till bristande skydd för individens personliga integritet.

Vi anser att verksamheter som ansöker om utgivningsbevis måste behovsprövas. Handläggarna behöver fråga sig om verksamheten tillgodoser ett samhälleligt behov av journalistiska ändamål eller på annat sätt bidrar till att försvara det fria ordet och vårt demokratiska samhälle, till exempel genom att göra det säkrare.

Denna fråga behöver lyftas och prövas av den utredning som svenska bankföreningen vill få till stånd.

De som innehar utgivningsbevis äger rätten att bestämma om du ska tas bort eller inte

I den form som utgivningsbevis används i dag är det ett sätt att runda GDPR. Konkret innebär det att de som idag har utgivningsbevis, bland annat Mr Koll, Hitta.se, Ratsit.se, Bakgrundskollen.se, Verifiera.se med flera, äger rätten till den information de lagrat om dig.

Du kan vända dig till en sajt med utgivningsbevis och be att dina uppgifter tas bort, men har man utgivningsbevis är sajten inte skyldig att radera de uppgifter de har lagrat om dig. Den rådande tolkningen av lagstiftningen är att sajterna inte behöver följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) om det skulle strida mot det grundlagsskydd som utgivningsbeviset ger.

Även om utgivningsbeviset är nödvändigt för tryckfrihet och journalistik, lyfter vi på 2Secure fram flera problem med dess nuvarande användning. Dessa inkluderar minimalt skydd för personlig integritet, tvivelaktig validitet i rättsdatabaser och möjlighet för vem som helst att hämta information om en individ utan deras vetskap.

Vi välkomnar det ökade fokuset på utgivningsbevisen och ser fram emot fortsatta diskussioner och förändringar. Läs hela artikeln i Aktuell Säkerhet.
Källa: (Aktuell Säkerhet 2023:6 sid 30-31)

 

TILL ARTIKELN