Säkerhetsutbildningför barn och ungdomar

Vi hjälper barn och ungdomar (och deras föräldrar) att känna trygghet i vardagen genom att tänka säkerhetsmedvetet och ta rätt beslut. Med kunskap ökar vi deltagarnas förmåga att undvika och hantera oönskade situationer. Vill du boka utbildningen?

Tänk säkerhetsmedvetet och ta rätt beslut

”Hur åker man tunnelbana säkert? Vad ska jag göra om det blir bråk på min skolgård? Är fulla gubbar farliga? Får man slåss? Hur kan jag skydda mig om någon hoppar på mig? Vad gör jag om någon hotar mig på Instagram? Jag känner mig rädd när jag går hem från träningen!”

Vi på 2Secure har lång erfarenhet av trygg- och säkerhetsskapande utbildningar för barn och ungdomar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot barn och ungdomar i ålder 10-15 år, inga förkunskaper krävs.

Inga förkunskaper krävs

Innehåll
  • Säkerhetsmedvetenhet
  • Mental förberedelse och stresshantering
  • Säker på nätet
  • Kommunikation och taktiska grunder
  • Självskyddstekniker – praktisk övning

Efter genomförd utbildning har deltagaren en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer.

Kursen tar 4 timmar

Nästa kurstillfälle

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kostnad

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner