Säkerhetskultur, Hotoch Våldsutbildning

Öka personalens säkerhetsmedvetenhet och förmåga att hantera oönskade situationer! Genom rätt utbildning får personalen en större känsla av trygghet och kan hantera situationer med hot och våld på ett bättre sätt. Vill du boka en utbildning?

Hot och våld på arbetsplatsen

Att mötas av hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt och tyvärr vanligt arbetsmiljöproblem som kan leda till allvarliga konsekvenser. Det går att öka personalens säkerhetsmedvetenhet, känsla av trygghet samt förmåga att hantera oönskade situationer genom utbildning. Den som kan agera på ett säkerhetsmedvetet sätt kan förhindra en destruktiv händelseutveckling, minska våld och reducera risk för konflikt.

Syfte

Efter 2Secures utbildning i Hot & Våld kommer personalens känsla av trygghet och förmåga att agera säkerhetsmedvetet ha ökat.

Utbildningen ska skapa ett eget engagemang och därigenom skapa förutsättningar att förebygga och hantera hotfulla situationer samt utveckla arbetsplatsen säkerhetskultur.

Process

Detta är en grundläggande kurs i hur deltagaren ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld.

Före: Genom rätt vidtagna åtgärder kan vi förebygga risken att bli utsatta för hot, våld och konflikt. Att vara förberedd är ett framgångsrikt sätt att hantera utmanande situationer. Vi går igenom hur denna förberedelse går till.

Under: När en hotfull eller våldsam situation uppstår hanteras den med ett mentalt-, kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt. Vi lär ut denna metod samt beskriver hur kroppen reagerar vid akut stress samt varför mental förberedelse fungerar.

Efter: Fungerande rutiner för incidentrapportering, utvärdering av det inträffade samt stöd för den utsatte är viktigt i arbetet för att utveckla verksamhetens säkerhetskultur och skapa en tryggare arbetsplats.

Utbildningens innehåll anpassas efter kundens önskemål och kan inkludera beställarens styrdokument och riktlinjer samt inventering av verksamhetens utmaningar och personalens erfarenheter. Omfattningen varierar mellan 2 timmar teoretisk föreläsning upp till en heldag med föreläsning, grupparbeten och anpassade övningar.

Vi anpassar antalet instruktörer efter antal anmälda deltagare. Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildning i Riskreducering genom kulturförståelse och/eller PDV.

Praktisk information

Vill du veta mer? Vill du höra om våra referensuppdrag?

Vi skräddarsyr utbildningen i dialog för att bäst anpassas till er verksamhet. För övriga frågor angående utbildningens upplägg, innehåll och pris.

Kontakta oss på academy@2secure.se

Kontaktpersoner