Säker på nätet

Med vår utbildning ”säker på nätet” får du en ökad kunskap om risker med användning av mobila enheter som telefon eller surfplatta. Du får också en förbättrad förmåga att skydda dig själv mot brott som begås med internet som hjälpmedel. Vill du en boka utbildning?

Trygg på internet och i sociala medier

Internet och sociala medier är idag en självklarhet i vårt samhälle. Det är svårare att vara utanför detta än att delta. Men även om dessa kanaler skapar viktiga funktioner i vårt liv så finns det även risker som måste undvikas. Genom ökad kunskap och färdighet att navigera bland säkerhetsinställningar, ”vänförfrågningar”, osv så kan vi öka vår trygghet på nätet. Vår egen och våra barns.

Efter genomförd utbildning har du en ökad kunskap om risker med användning av mobila enheter som telefon eller surfplatta. Du har en förbättrad förmåga att skydda dig själv mot brott som begås med internet som hjälpmedel. Du har även en förbättrad möjlighet att förebygga att barn och unga drabbas av negativa incidenter via nätet och sociala medier.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personer som vill veta mer om säkerhet på internet, föräldrar eller vårdnadshavare, barn och ungdomar, personal inom skola och barnomsorg eller boendestödjare.

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Vi går igenom vad som kan göra dig och din omgivning sårbar på internet. Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

Kursen tar 2 timmar

Nästa kurstillfälle

Vid förfrågan. För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kostnad

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner