Säker kvinna

Var tredje kvinna känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag. Den här utbildningen ger dig som kvinna en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer. Vill du boka utbildningen?

Säkerhetsutbildning för kvinnor

Vi vet att med rätt övning och kunskap kan du öka din mentala förberedelse och kunskap för att undvika och hantera oönskade situationer. Vi på 2Secure har lång erfarenhet av att stärka kvinnors förmåga och känsla av kontroll i dessa situationer.

Efter genomförd utbildning får deltagaren en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot kvinnor som önskar en ökad känsla av trygghet i vardagen.
Inga förkunskaper krävs. 

Åldersgräns 15 år

Innehåll

Stresshantering, grunder i säkerhetsmedvetenhet, mental förberedelse samt riskmedvetenhet (analys och metod). Praktisk övning i hantering av hotfull person, självskydd. Brott, lag och rättsprocess, riskreducering genom konflikthantering, sociala medier, tekniska hjälpmedel, kommunikation. Tips och råd för att bli street smart!

Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

Kursen tar 4 timmar

Nästa kurstillfälle

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kostnad

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner