Rättshaverister

En utbildning som hjälper dig hantera rättshaverister och förstå vilka risker de kan utgöra och hur man planerar sin kommunikation gentemot dem. Föreläsningen är skapad för att kunna göras avdelningsvis i anslutning till en arbetsplatsträff eller planeringsdag. Vill du boka föreläsningen?

Vad triggar en rättshaverist?

Varje år utses myndigheter och företag av tusentals förfrågningar efter information av så kallade rättshaverister. För den svenska demokratin är offentlighetsprincipen och personuppgiftslagstiftningen viktig. Dessa lagar är lika viktiga för rättshaveristens tillvägagångssätt. 2Secure utbildar i hur ni kan hantera rättshaverister och vilka risker de kan utgöra.
Föreläsningen är skapad för att kunna göras avdelningsvis i anslutning till en arbetsplatsträff eller planeringsdag.

När föreläsningen är genomförd har deltagarna ökat sin kunskap om rättshaverister genom att förstå vad som triggar en rättshaverist, vilka risker man kan utsättas för, hur man planerar sin kommunikation till dessa och hur man får stopp på detta. Föreläsningen ger även inblick i vad en myndighet skall tänka på.

Målgrupp

Denna föreläsning riktar sig till de yrken inom offentlig sektor som genom myndighetsutövning eller offentlighetsprincipens krav möter medborgare. Andra målgrupper kan även vara personal som arbetar med kundrelationer inom handel, telefoni och försäkring.

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Det koncept som 2Secure genomför som föreläsning är en väl beprövad modell. Den ger de rätta kunskaperna kring rättshaverister och deras beteende mot tjänstemän men även det rätta förhållningssättet till tjänstemän som skall möta dessa i sin myndighetsutövning.

Underlaget är framtaget av 2Secures konsulter med kunskap i den evidensbaserade forskningen och som dagligen möter klienter inom säkerhetsrådgivning. Föreläsningen varvar kunskap från aktuell forskning med praktisk erfarenhet av säkerhetsarbete bland målgrupper som ofta utsätts för rättshaverister.

Kursen tar 4 timmar

Nästa kurstillfälle

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kostnad

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner