Fysisk säkerhetför bostadsrätter

Målet med den här utbildningen/kursen är att du ska få en inblick i hur bostadsrättsföreningar kan höja sitt skydd mot bland annat inbrott och höja medlemmarnas säkerhet. Vill du boka utbildningen?

Säkerhetsutbildning för bostadsrättsföreningar

Vilka gemensamma åtgärder kan en bostadsrättsförening göra för att öka de boendes säkerhet? Hur är fastighetens rutiner för nycklar och portkoder?

Statistiken visa att inbrott i våra bostäder sker lika mycket på dagar som under nätter, dock genomförs majoriteten av alla inbrott när bostadens ägare inte är hemma. Att bo i bostadsrätt är att bo nära, nästan tillsammans med sina grannar. Dock upplever många att de inte har kontakt med sina grannar, vet inte vad de heter eller om vilka behov av säkerhet en fastighet med många hushåll har.

Målet med den här kursen är att deltagaren ska få en inblick i hur bostadsrättsföreningar kan höja sitt skydd mot bland annat inbrott och höja medlemmarnas säkerhet.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig mot bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Genomgång av samlade säkerhetsråd för bostadsrättsföreningar.

Genomförd utbildning kan sedan av styrelsen användas som ”check-listor” för den egna fastigheten om vad som behöver åtgärdas och även som råd att sprida till medlemmarna.

Kursen tar 3 timmar

Nästa kurstillfälle

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kostnad

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner