• en
  • sv
  • Utbildning för att öka kvinnors trygghet

    Var tredje kvinna i Sverige känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Tidpunkter, platser och händelser kan för kvinnor innebära en ökad känsla av otrygghet och inskränkt rörelsefrihet. Med rätt övning och kunskap går det att öka den mentala förberedelse och kunskap för att undvika och hantera oönskade situationer.

    I samband med Internationella kvinnodagen erbjuder 2Secure Academy utbildningen säker kvinna till ett kampanjpris av 1.250 kronor inklusive moms. Läs mer om kursen här. Vill du dra nytta av kampanjpriset ange ”Internationella kvinnodagen” i din bokningsförfrågan.

    Vill du veta mer? Tveka inta att kontakta oss på academy@2secure.se eller +468-65 65 000.