• en
 • sv
 • Utan spaning, ingen aning

  2Secure erbjuder spaning som en del av våra utredningar för våra kunder. Vi har en spaningsresurs som har mångårig erfarenhet från polisens avdelningar för den mest avancerade typen av spaning. Flera av våra spanare var de som utvecklade nya spaningsmetoder och utbildade/vidareutbildade polisens spanare. Vår spaningsresurs är även så stor att den skall kunna ha uthållighet över tid.

   

  2Secures utredningar gäller allt mellan stora resurskrävande utredningar över tid och små enstaka utredningsåtgärder. Vi gör utredningar där vi samlar in information om större interna oegentligheter eller påverkan av brottslighet utifrån. I detta jobb ingår bakgrundskontroller, samtal med anställda eller andra uppgiftslämnare, IT-forensiska undersökningar av telefoner och datorer och även spaningsinsatser. Med vår tidigare erfarenhet från polisen kan vi sammanställa rapporter som håller så hög kvalité att de kan tillföras till straffrättsliga eller civilrättsliga processer som fullvärdig bevisning.

   

  När behöver ni då vår spaningsresurs? Vi gör många spaningsinsatser i civilrättsliga mål där det finns ett behov av att bevisa att en person bor på en viss adress, arbetar på en viss arbetsplats eller inte är på sitt arbete, kör en viss bil eller liknande. I dessa fall är de ofta en jurist som gör en bedömning av hur många iakttagelser som krävs för att juristen anser att den bevisning som krävs är uppfylld.

   

  Vi gör även spaningsinsatser mot våra kunders personal i internutredningar eller för att utröna brottslighet från externa parter mot våra kunder. I dessa fall kan det gälla en organiserad stöldvåg mot ett företag. Vi sätter in spaning mot platsen där stölderna sker. När stölderna sker dokumenteras detta och vi ringer polisen som får ingripa mot förövarna. Vi kan även fortsätta spaningarna för att ta reda på var det stulna godset tar vägen. Detta i syfte att få bort beställaren av stöldjobbet. Det finns alltid en ny person som erbjuder sig att utföra stölden. Många av våra kunder ser detta som ett bättre alternativ än att göra en polisanmälan och sedan hoppas på att polisen tar tag i ärendet. Den rapport vi levererar till kunden är ofta ett tillräckligt bra underlag för att polisen är tvungen att agera i ärendet istället för att ärendena ofta läggs ner i brist på bevis.

   

  Spaningsinsatser kan vara långdragna och dyra för kunderna. För att minska ner spaningstiden och göra ett så effektivt jobb som möjligt har vi alltid en dialog med kunderna för utröna om spaning är det bästa alternativet och vilken tid och plats som är mest effektiv.

   

  Vi har tillgång till tekniska hjälpmedel i samma utsträckning som polisen, bortsett från flera av de hemliga tvångsmedlen (telefonavlyssning, rumsavlyssning och telefonsamtalslistor).

   

  Har ni ett problem/incident där spaning eventuellt skulle vara en lösning är ni alltid välkomna att höra av er för att föra en dialog om vi anser att det kan vara en effektiv metod. Kontakta oss på sales@2secure.se.