• en
 • sv
 • Uppdatering – kamerabevakningslagen

  En ny kamerabevakningslag togs i kraft i augusti 2018, vilket vi tidigare har skrivit om här. https://2secure.se/ny-lag-okar-mojligheterna-till-kamerabevakning/

  När det nu har gått en tid sedan införandet har en del förtydliganden och tolkningar tagits fram kring lagen. Detta blir en liten påminnelse om vad som gäller och hur lagen skall tolkas.

  Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) kom med nya direktiv i januari 2020 där de trycker på uppgiftsminimeringen av personuppgifter. Att spara en film på en person som på filmen går att identifiera är en personuppgift. EDPB anser att en lagringstid av filmmaterial inte bör överstiga 72 timmar. Deras motivering är att inom 72 timmar bör ett brott/annat skäl för övervakningen ha upptäckts. Finns det skäl för att spara materialet längre skall detta tydligt motiveras. Motiveringen skall vara för varje kamera/kameragrupp. Här har den allmänna uppfattningen tidigare varit att möjligheten att spara material i mellan 20 och 30 dagar skulle ha varit befogat. Naturligtvis får filmsekvenser sparas längre för att till exempel överlämna den till polisen.

  De kom även med riktlinjer om informationsplikten vid kamerabevakning. Där kan nämnas att det krävs mycket mer information på dekalerna om kamerabevakning än en bild på en kamera och texten kamerabevakning. De har även förtydligat kravet på information som den som blir ”utsatt” för kamerabevakning har rätt att ta del av och var denna information skall finnas tillgänglig.

  Datainspektionen är den svenska myndighet som övervakar efterlevnaden av lagen. De förmedlar även sin tolkning av kamerabevakningslagen i förhållande till EU lagstiftning och GDPR.

  Sanktionerna om lagen inte följs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Detta kan man säga har tagits i med råge. Sanktionerna är satta till max €20 miljoner eller 4 % av ett bolags globala omsättning, beroende på vilket som är högst. I mindre allvarliga överträdelser är maxbeloppet €10 miljoner eller 2 % av ett bolags globala omsättning, beroende på vilket som är högst. Det är om inte annat av den anledningen viktigt att följa lagen.

  Se till att ni följer lagen:

  Vi på 2Secure har stor erfarenhet av att ge råd vid frågor som rör kamerabevakning. Vi kan även erbjuda att göra hela dokumentationen som lätt kan implementeras i ert övriga säkerhetsarbete. Tveka inte att höra av er till oss om ni har några funderingar, sales@2secure.se.