Unikt samarbete med Moxy ID och Företagsgranskning

6 december, 2021

2Secure har tillsammans med företaget Moxy ID under det senaste året genomfört ungefär 300 arbetsplatsinspektioner och är därmed landets största aktör på området. I samband med en kraftigt ökad efterfrågan på dessa tjänster ökar vi vår leveransförmåga ytterligare genom att rekrytera fler medarbetare och experter inom arbetslivskriminalitet. 2Secure fördjupar även sitt samarbete med vårt partnerbolag Företagsgranskning som är landets ledande expert på bolagsgranskningar av utlandsregistrerade byggföretag.

Med stöd av Moxy ID:s digitala verktyg, som är ID06-ackrediterat, kan vi effektivisera arbetet med arbetsplatsinspektioner men samtidigt leverera större värden till kunden. Mattias Nygren är medgrundare av 2secure och initiativtagare till bolagets nya affärsområde som har utformats för att möta marknadsbehovet. – Vi upptäcker alla typer av oegentligheter, såsom fusk med in- och utloggning, obehöriga byggnadsarbetare, brott mot skatteförfaringslagstiftningen, utstationeringsregistret samt brott mot regler gällande utbildning och skyddsutrustning, säger han. – Vi har också sett företag som kan uppvisa anställningsavtal om kollektivavtalsenliga löner men så har det visat sig att arbetaren måste betala tillbaka stora delar av lönen till sin arbetsgivare i sitt hemland.

Företagsgranskning

Under våren har 2Secure tillsammans med Företagsgranskning gjort fördjupade granskningar av ett antal företag och dess företrädare. 2Secure gör bakgrundskontrollerna på företrädarna medan Företagsgranskning gör utredning på företaget. Anna-Lena Norberg är grundare av Företagsgranskning men började först som grävande journalist på sajten Stoppafusket, där artiklar om skattesmitning och lönedumpning publicerades. De senaste åren har hon enbart jobbat som konsult och utredare. – Vi har utvecklat en speciell granskningsmetod, där vi jämför olika parametrar och analyserar dem utifrån gällande lagar, avtal och regler. Genom åren har vi utrett över flera hundra utlandsregistrerade företag, berättar hon. Anna-Lena Norberg driver Företagsgranskning tillsammans med Daria Bogdanska, som har mångårig erfarenhet som ombud i arbets- och skatterättsliga ärenden för arbetskraftsmigranter från EU-länder, samt föreläsare och utbildare om migranters fackliga rättigheter och arbetsmarknadskriminalitet. – För oss var det en självklarhet att börja jobba ihop med 2secure och Moxy ID då vi tillsammans kan ge kunden en heltäckande tjänst som hjälper till att hålla bort lönedumpning, skatteflykt och smutskonkurrens, säger hon.

Bankinitiativet mot arbetslivskriminalitet

Redan 2018 beslutade de största kreditgivarna att införa nya krav i kreditgivningen till byggnation. Initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren. Det är bankerna SBAB, SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och Sparbankerna som tillsammans med samarbetspartners inom såväl byggindustrin som fastighetsbolagen utverkat kraven och under första halvan av 2022 beräknas den nya kravställningen träda i kraft. Syftet är att skapa en mer hållbar byggbransch genom att säkerställa att låntagaren har kontroll över produktionen, uppnå ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled, samt se till att de underleverantörer som anlitas lever upp till gällande regelverk. Som kreditgivare till bygg- och fastighetsbolag har banker, genom villkoren vid kreditgivning, möjlighet att göra skillnad. Varje bank har sedan tidigare tydliga processer för att motverka att bankens produkter och tjänster utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Banker som erbjuder finansiering till bygg- och fastighetsbolag spelar därigenom en mycket viktig roll i samhället. Med detta följer också ett ansvar – att se till att de pengar som lånas ut används på rätt sätt.

Följande riktlinjer har bankerna kommit överens om ska gälla vid kreditgivningen:
• Digital kontroll och uppföljning
• Obligatorisk föranmälan
• Skötsel av skatter och avgifter
• Fysiska arbetsplatsinspektioner utförda av oberoende aktörer

Konsekvenser av att avtal inte följs är också något som regleras mellan bank och kund.

Mattias Nygren från 2Secure igen:
– Konsekvenserna av ett fullt utvecklat och implementerat bankinitiativ innebär i praktiken att mångmiljardbelopp ska överföras från de kriminella aktörernas fickor till de laglydiga och seriösa bolagen. Det kommer att bli det enskilt största ekonomiska slaget mot organiserad brottslighet i landets kriminalhistoria. – Jag tror att behovet av utbildning i vad bankinitiativet innebär för de enskilda företagen är stort. Ska du låna pengar och bygga till en kostnad över tio miljoner kronor, då kommer bankinitiativets regelverk appliceras. Det innebär per definition att du som byggherre har en skyldighet att tillse att kraven på din arbetsplats kommer att efterlevas.

Största och säkraste

Den senaste tiden har nyhetsmedier beskrivit hur byggnadsarbetare smiter in på byggarbetsplatser, saknar skyddsutrustning, lever under näst intill slavliknande förhållanden på byggarbetsplatser i Sverige, arbetar upp till 90 timmar i veckan och i vissa fall inte får ut sin lön. Den negativa varumärkespåverkan av sådan publicitet är svår att mäta i pengar. Därutöver hårdnar kraven ständigt och ansvaret läggs mer och mer på beställaren som måste kontrollera att uppsatta regler efterlevs.

Claes Rydin är grundare av Moxy ID:
– Varje bolag är kunskaps- samt marknadsledande inom respektive segment. Att vi nu tillsammans skapar en integrerad helhetstjänst innebär att vi kan assistera våra gemensamma kunder med både ett djupare och bredare tjänsteutbud. Tillsammans hjälper vi våra uppdragsgivare att ha full koll före, under och efter ett projekt, säger han.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi nu en helhetslösning för att både proaktivt och reaktivt hantera problemet.
Det innefattar: prekvalificering av entreprenörer, digitaliserade verktyg och tjänster för uppföljning och mätning av regel- och lagefterlevnad på arbetsplatsen, digitaliserat stöd för arbetet med arbetsplatsinspektioner och identitetskontroller, incidentstöd, bakgrundskontroller, fördjupade bolagsutredningar och visselblåsarsystem.

Vill du veta mer om arbetslivskriminalitet?
Kontakta Mattias Nygren, mattias.nygren@2secure.se.

Kontakta mig