• en
 • sv
 • Internutredning & incidentutredning

  Vi hjälper företag och organisationer med större och mindre utredningar – Internutredning av bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, korruption och övriga incidenter

  Företag ställs ständigt inför interna och externa utmaningar där frågetecken och misstankar kring eventuella oegentligheter dyker upp. Kreativiteten inom brottsligheten ökar och dagligen hjälper vi våra kunder med situationer som exempelvis bedrägeri, identitetstöld, förskingring, korruption, dataintrång och utpressning. Företagen kommer till oss i en sårbar situation som kräver omedelbara åtgärder såsom en internutredning. Situationerna kan leda till stora ekonomiska konsekvenser men också resultera i förtroendekriser och påverkan på varumärke.

   

  Kontakta oss

  Internutredning – Vad, hur och vem?

  2Secure kopplas in där en oberoende utredning krävs för att klargöra omständigheter. Vi hjälper företag att hitta svaren på de väsentliga frågorna; vad har hänt, hur kunde det ske och vem är den ansvarige. Beroende på företagets situation erbjuder vi skräddarsydda säkerhetslösningar för att minimera skada och komma fram till en lämplig lösning.

  Våra experter hjälper dig med oberoende utredningar

  Våra team består av individer med erfarenheter som IT-forensik, bakgrundskontroller, polisiär verksamhet, spaning, juridik, whistleblowing och personsäkerhet. Utredningarna leds av seniora projektledare med erfarenhet av att hantera komplexa situationer med kunden i fokus. Genom omfattande utredningar skapar vi relevant faktaunderlag åt våra kunder och lägger därmed grunden för tryggt beslutsfattande.

  Oberoende utredningar – en trygghet för företaget eller organisationen

  Det är inte alltid som hot mot företagets säkerhet kommer utifrån. Det händer att anställda inom företaget, eller närstående till dem, utnyttjar en svaghet i systemet för att komma över information eller förskingra pengar. Ofta ligger personliga problem i grunden och det händer att personal på företaget utnyttjas av kriminella element som har en hållhake på dem.

  För att en utredning av situationen ska kunna ske på ett så opartiskt och diskret sätt som möjligt är det alltid bäst att ta in en tredje part. En internutredning är en känslig affär och det går aldrig att med säkerhet säga vem som är inblandad och inte. En oberoende utredning säkerställer att alla fakta kring ärendet kommer fram i ljuset. Vi har den kompetens som behövs för att i en internutredning ta reda på vad som har hänt, hur det skett och vem eller vilka som är ansvariga. Vi hjälper även till med att ta fram lösningar på hur problemen ska hanteras på det sätt som är bäst för företaget.

  Våra projektledare har erfarenhet av en rad olika utredningar

  • Bedrägeri

   Det finns alltid en risk för att någon på företaget med inblick i och tillgång till systemet ger sig på ett bedrägeriförsök. Genom regelbundna säkerhetskontroller minskar man risken att utsättas för bedrägeri.

  • Förskingring

   Förskingring av företagets pengar utförs ofta av personer inom företaget som kommit på obestånd personligen och inte ser någon annan utväg. Förskingring har blivit vanligare de senaste åren.

  • Trolöshet mot huvudman

   När en anställd missbrukar sin förtroendeställning gentemot företaget genom att till exempel förskingra pengar eller på annat sätt sköta företagets affärer efter eget huvud kallas det trolöshet mot huvudman, och är straffbart. En internutredning är ett bra sätt att på ett tidigt stadium undersöka om en anställd gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman.

  • Korruption/Mutbrott

   Korruption och mutbrott förekommer tyvärr även bland svenska företag. I längden är korruption och mutor något som skadar företaget, och man bör ha en strikt policy för hur man ska undvika problemen.

  • Större incidentutredningar (kris för varumärket)

   2secure kan hjälpa till med större internutredningar när anställda på företaget orsakat skador på företagets anseende, genom att de till exempel betett sig illa vid representation eller baktalat företaget i media.