• en
 • sv
 • Utredningar

  Företag ställs ständigt inför interna och externa utmaningar där frågetecken och misstankar kring eventuella oegentligheter dyker upp. Kreativiteten inom brottsligheten ökar och dagligen hjälper vi våra kunder med situationer som exempelvis bedrägeri, identitetstöld, förskingring, korruption, dataintrång och utpressning. Företagen kommer till oss i en sårbar situation som kräver omedelbara åtgärder. Situationerna kan leda till stora ekonomiska konsekvenser men också resultera i förtroendekriser och påverkan på varumärke.

  VAD, HUR OCH VEM?

  2Secure kopplas in där en oberoende utredning krävs för att klargöra omständigheter. Vi hjälper företag att hitta svaren på de väsentliga frågorna; vad har hänt, hur kunde det ske och vem är den ansvarige. Beroende på företagets situation erbjuder vi skräddarsydda säkerhetslösningar för att minimera skada och komma fram till en lämplig lösning.

  VÅRA EXPERTER HJÄLPER DIG MED OBEROENDE UTREDNINGAR

  Våra team består av individer med erfarenheter som IT forensics, bakgrundskontroller, polisiär verksamhet, spaning, juridik, whistleblowing och personsäkerhet. Utredningarna leds av seniora projektledare med erfarenhet av att hantera komplexa situationer med kunden i fokus. Genom omfattande utredningar skapar vi relevant faktaunderlag åt våra kunder och lägger därmed grunden för tryggt beslutsfattande.