• en
 • sv
 • 2Travel Support

  Installation guides:

  Installation Guide 2Travel App 

  User manual:

  User Manual 2Travel

  FAQ:

  FAQ about 2Travel

  INFORMATION:

  Movie about 2Travel in English

  Privacy Policy:

  Here is our Privacy Policy for 2Travel

  Terms of Use:

  Terms of Use for 2Travel

   

  Travel Tracking

  Travel Tracking

  En av de viktigaste beståndsdelarna inom resesäkerhet är en så kallad Travel Tracker som dels ger företaget möjlighet att överblicka var man har sina resenärer och dels ger resenären en ”livlina” i händelse av incidenter. 2Secure tillhandahåller därför en resesäkerhets- och trygghetsapplikation för smartphones som bygger på en världsledande teknisk plattform. Vi kallar den 2Travel.  (länk till film)

  2Travel ger resenärer realtidsvarningar och viktig information om trygghet, säkerhet och hälsorisker samt landspecifika nödnummer beroende på var man befinner sig. Genom ett enkelt tryck på en nödknapp kommer man i direkt kontakt med vår larmcentral som kan stödja och hjälpa vid incidenter. Vid allvarliga incidenter kan vi (efter ert medgivande) även realtidpositionera och stödja resenärer med såväl säkerhetsrådgivning samt medicinsk assistans.

  2Travel appen ingår som en del i det resesäkerhetssystem som 2Secure tillhandahåller för våra företagskunder och deras affärsresenärer och expatriater. Naturligtvis fungerar även 2Travel som en trygghetsapplikation och kommunikationsplattform med oss när man befinner sig i sitt hemland.

  Nyckelfunktioner:

  • Direkta push-meddelanden: i realtid, varningar och information om säkerhet, trygghet och resplaner
  • Världsomspännande detektering av lokala SOS nödnummer med ett klick: alla länder finns listade med polis, ambulans och räddningstjänst
  • GPS-positionering och realtidsföljning. Kartor och GIS kartverktyg: översikt över alla medarbetare
  • Automatiserad SMS-funktion: för direkt kommunikation
  • Världsomspännande nödassistans 24/7 från vår larmcentral med hjälp av en enkel pushknapp
  • Finns i dagsläget för iPhone, Android

  Incidenthantering

  Incidenthantering

  Incidentrespons på global nivå kräver tillgång till ett globalt nätverk av säkerhetsleverantörer och ett liknande nätverk när det gäller medicinsk hjälp.

  Mycket få företag vet faktiskt vilken typ av stöd som omfattas av försäkringen, vilka resurser försäkringsbolaget har tillgång till och vilken typ av tjänster de kan tillhandahålla. Utöver det har de varken inflytande eller kunskap om vilken typ av hjälp deras resenärer får, eftersom assistansbolagen arbetar på uppdrag av försäkringsbolaget, inte för försäkringsklienten.

  För att kunna leva upp till din omsorgsplikt måste du som arbetsgivare kunna utöva påverkan på hur incidenthanteringen skall gå till väga. Detta kan bara uppnås genom att upprätta avtal med assistansbolag direkt istället för genom en försäkringslösning.

  2Secure tillhandahåller både säkerhetsassistans och medicinsk assistans globalt. Våra kunders anställda kan söka hjälp från vår larmcentral 24/7/365. Vi kan erbjuda en helhetslösning, inklusive säkerhets- och medicinsk assistans, travel tracking och monitorering.

  Säkerhetsassistans

  Säkerhetsassistans

  I nöden prövas vännen. När dina anställda drabbas av incidenter finns 2Secure här som stöd. 2Secure har en lång erfarenhet av att stötta våra kunder när de drabbas av incidenter, oavsett var i världen de inträffar. Vi levererar alltid den mest kostnadseffektiva och kvalitativa lösningen, utifrån ett kundperspektiv. Tack vare vårt omfattande internationella nätverk av samarbetspartners kan vi sätta in lokala resurser med mycket kort varsel.

  När vi kan hjälpa:

  • Förhandling
  • Efterforskning och räddning (SAR)
  • Utredningar
  • Kidnappning och utpressning
  • Evakuering
  • Personskydd
  • Krishantering

  Emergency Response Center

  Emergency Response Center

  Vårt Emergency Response Center (ERC) är verksamt 24/7/365. Som resenär får du omedelbar hjälp av en operatör genom en enkel tryckning på nödknappen i din 2Travel-app i din mobiltelefon. Våra operatörer leder dig till erfarna säkerhetskonsulter eller till vår vårdassistans om det behövs medicinsk hjälp.

  2Secure är ett en tjänsteleverantör som vänder sig direkt till våra kunder och är inte en leverantör under en försäkringslösning. Därför kommer 2Secure alltid att hjälpa våra resenärer baserat på ett mandat från vår kund och inte baserat på vilka villkor som anges i reseförsäkringen. Detta arrangemang garanterar fullständig överensstämmelse med omsorgsplikten och att våra kunder alltid har kontroll när det gäller att hantera incidenter snarare än att ha outsourcat incidenthanteringen till ett försäkringsbolag och deras assistansbolag.

  Överblick och monitorering av resenärer utförs vid ERC och via vår resesäkerhetsplattform kommer ERC att informeras automatiskt när en kunds resenär är i närheten av en incident. I så fall söker vår ERC aktivt kontakt med resenären för att säkerställa dennes säkerhet och därefter rapportera till vår kund. Detta arrangemang ger våra kunder information om deras medarbetares välbefinnande 24/7/365 och är en garanti för att ingen resenär kommer att glömmas i händelse av en nödsituation.