• en
 • sv
 • Pågående dödligt våld (PDV)

  Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Internationella studier visar att en PDV-attack pågår ca 15 minuter. Konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva sin förmåga, även om sannolikheten för en PDV-attack är låg.

   

  Kontakta oss

  2Secure erbjuder en utbildning där teori varvas med praktiska övningar med syfte att öka kunskapen gällande hanteringen av situationer som involverar pågående dödligt våld. Kursen ger kunskap inom riskminimering, taktiskt agerande, krisledning, ledarskap, stress, beteendepsykologi, emotionell krishantering och inkluderande eftervård.

  Utbildning i skydd mot PDV

  I vår PDV-utbildning tränas människor att hantera situationer där en eller flera gärningspersoner utövar väpnat våld mot en arbetsplats, skola eller allmän plats, ofta i syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Under utbildningen presenteras även konkreta och evidensbaserade verktyg för det förebyggande arbetet mot sådant våld.

  Under några timmar tränas kursdeltagarna i ageranden som är förankrade i nationell och internationell forskning, samt är anpassade till polisens arbetsmetoder. Metoden är tillämpbar i en rad olika miljöer och sammanhang där många människor vistas samtidigt.

  Ledningsansvar

  Personer i ledande ställning kan övas separat utifrån sina ansvarsområden och behov. Vi arbetar med att:

  • tydliggöra roller och ansvar
  • klargöra ledningens uppgifter före, under och efter en PDV-händelse
  • kartlägga aktuella utvecklingsbehov

   

  Läs mer om PDV i tidningen Skydd & Säkerhet eller se TV4 Nyheternas inslag om PDV utbildning.