• en
 • sv
 • Personskydd, bevakning och eventsäkerhet

  2Secure grundades 2006 för att möta det ökade behovet av personsäkerhet i Sverige. Vi arbetar förebyggande och förberedande med att minska risk och bygga trygghet. 2Secure hjälper såväl företag, organisationer som privatpersoner.

  Vi har auktorisation för att bedriva bevakningsverksamhet. Vårt fokus är personskydd, spaning, eventsäkerhet och att hjälpa våra kunder med bevakning med ronderande bil.

   

  Kontakta oss

   

  Rondering/Tillsyn

  Vi vill att din bostad ska vara säker, oavsett om du är hemma eller borta. Idag ronderar vi med väktarbil i Stockholmsområdet.

  Rondering/Tillsyn

  Vi vill att din bostad ska vara säker, oavsett om du är hemma eller borta. Idag ronderar vi med väktarbil i Stockholmsområdet.

  Vårt arbete är främst förebyggande men vi agerar självfallet om något skulle inträffa. Vi är väl insatta i hur normalbilden ser ut i ditt område och rapporterar direkt till dig om vi upplever något avvikande. Våra väktare har även stöd av hela vår säkerhetsorganisation för att effektivt kunna hjälpa dig på plats om något skulle inträffa.

  Vår närvaro minskar risken för inbrott och skadegörelse.

  Spaning

  Vi erbjuder spaning till våra kunder i syfte att upptäcka om det exempelvis pågår en kartläggning av en
  person, familj eller ett företag i syfte att planera ett angrepp.

  Spaning

  Vi erbjuder spaning till våra kunder i syfte att upptäcka om det exempelvis pågår en kartläggning av en person, familj eller ett företag i syfte att planera ett angrepp.

  Vår personal anpassar arbetsmetod utifrån uppdragets karaktär.

  Spaningen kan vara ett komplement till traditionell bevakning. I spaningen arbetar man aktivt med att fysiskt inhämta information som sedan analyseras och bedöms.

  Genom omfattande spaningsuppdrag har 2Secure utvecklat spaningskonceptet för att möta dagens säkerhetshot.

  Eventsäkerhet

  Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering.

  Eventsäkerhet

  Evenemang är ofta komplexa och kräver såväl kunskap som god planering. Det är viktigt att planeringen för säkerhet, hälsa och trygghet är en del av den totala planeringen redan från start.

  2Secure kan hjälpa er med allt från koordinering till specifika tjänster. Beroende på vilken typ och storlek eventet har kan det omfatta:

  • Samverkan mellan polisen, räddningstjänst, arrangören och arenan
  • Säkerställa den fysiska avgränsningen med olika ansvarsområden
  • Samverka med myndigheterna för eventuell tillståndssökning
  • Koordinering av säkerheten gentemot projektledare för arenan, eventbyrå, arrangör, restaurang, artist med flera
  • Evakueringsplanering med utrymningsvägar och publikflöden
  • Säkerhet för artister, idrottsmän, celebriteter och publik
  • Tillhandahållande av kvalificerade sjukvårdsresurser legitimerade sjuksköterskor och läkare.
  • Väktare, ordningsvakter och personskyddsväktare samt skyddsspaning.

  Personskydd

  Vi erbjuder kvalificerat personskydd med fokus på att skapa en säker och trygg vardag för våra skyddspersoner.

  Personskydd

  2Secure har auktorisation* från länsstyrelsen att bedriva personskyddsverksamhet. Detta är ett krav och kan ses som en garant för kvalitén.

  Av olika skäl kan man tillfälligt eller över tid behöva stöd med att förstärka skyddet kring sig själv och sin familj.

  Vi har erfarenhet av att arbeta med såväl privatpersoner som företag, där våra ledord är vägledande pålitlig, kompetent och handlingskraftig.

  Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en hotbildsbedömning, för att kunna anpassa skyddet till situation och behov. Därefter gör vi en löpande bedömning som stäms av med kunden.

  Vår personal har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och personskyddsarbete och arbetar med stor flexibilitet för att ge bästa service.

  *Detta genom 2Secures dotterbolag 2Secure Protection AB