• en
 • sv
 • Emotionellt krisstöd

  Behöver din organisation hjälp och stöd med emotionellt krisstöd?

  Vår organisation tillhandahåller konsulter med lång erfarenhet av emotionellt krisstöd i svåra situationer. Vi har även tillgång till psykologer och läkare vid behov.

  2Secure tillhandahåller, via avtal, incidentstöd dygnet runt, året runt för alla våra kunder.

  Via oss kan din organisation få hjälp med omedelbart emotionellt krisstöd (omhändertagande och avlastning) vid traumatiska händelser och olyckor.

   

  Kontakta oss

  Förberedande insatser

  Vi skapar

  • Organisation och stabsgrupp (där så behövs)
  • Utbilda ledare och personal
  • Öva på olika scenarier. Med övning ökar färdigheten
  • Tillse att resurs och förmåga vid större händelser finns. Finns redan kompetensen? Antingen via leverantör eller internt

  AKUTA HÄNDELSER

  Våra konsulter och samtalsledare kan ge stöd till ledande personal samt medarbetare före, under och efter händelsen. Vi erbjuder avlastningssamtal, rådgivning och  utbildning.

  Bra krishantering präglas av

  Bra krishantering präglas av beredskap inför händelser så gruppen blir trygg vid oförutsedda händelser. Har organisationer rutiner och tydliga riktlinjer som alla är väl bekanta med leder det till trygghet och förmåga till stresshantering. Vid behov kan ni få resursstöd vid emotionellt krisstöd. Detta skapar ett sammansvetsat team som känner sig väl förberedda i dessa frågor.

  Vi finns med er på hela eller delar av vägen utifrån er organisations förutsättningar och behov. Så ni känner er trygga och får en väl förberedd  organisation om något händer.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss

  Conny Dalfors, Sales Manager/Områdesansvarig

  +46708-95 15 82

  conny.dalfors@2secure.se