• en
 • sv
 • Bakgrunds­kontroller: Rekrytering, förvärv och affärsrelationer

  Har du rätt beslutsunderlag inför anställning av ny personal, förvärv och affärsrelationer? Vi levererar pålitliga bakgrundskontroller för att skapa största möjliga trygghet vid viktiga beslut. Våra uppdragsgivare är både företag, organisationer och myndigheter. Vårt team består av bland annat researchers, analytiker med bakgrund i juridik och ekonomi. Inom företaget har vi kompetens inom bland annat internutredningar om er bakgrundskontroll leder till behov av det.

  Kontakta oss för offert

  Bakgrundskontroll: Rekrytering

  Vi utför bakgrundskontroller på olika nivåer beroende på vilken position kunden ska tillsätta. Ju större inflytande och insyn i organisationen den nya medarbetaren kommer att ha ju mer omfattande kommer kontrollen att vara. De delar vi tittar på är personalia, ekonomi, bolagsengagemang, rättsärenden, cv samt exponering i media och på internet. Vi inhämtar information i Sverige och i ett femtiotal andra länder. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med rekommendation.

  Våra rapporter anpassas efter vilka risker som följer med befattningen. Den ger ett tydligt beslutsunderlag för att ni skall kunna ta ett väl grundat beslut inför en eventuell anställning. i form av analyserad information samt rekommendationer kring fortsatt hantering av kandidaterna.

  Vi följer strikt de lagar och regler som finns och är medlemmar i branschorganisationen BKF, Bakgrundskontrollföretagen.

  En bakgrundskontroll tillför:

  • Verifiering av att uppgifterna i kandidatens CV stämmer och motsvarar dina krav.
  • En möjlighet för rekryterande chefer att utvärdera kandidaten baserat på verifierad och vidimerad fakta från en oberoende part, där eventuella avvikelser synliggörs och diskuteras.
  • En rättvis och trygg anställningsprocess. Det ska aldrig kunna löna sig att fuska i sin ansökan. Den som lämnar felaktiga uppgifter ska inte komma förbi de som varit ärliga.

  Lämplighetsbedömning efter anställning

  Enligt Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter är det viktigt att företag löpande gör lämplighetsbedömningar internt bland ledande befattningar. De syftar till att säkerställa att befattningshavare i ledningsorgan och nyckelpersoner i centrala funktioner lever upp till förväntad eller kravställd nivå gällande kompetens och anseende.

  I korthet består 2Secures lämplighetsbedömningen av information inhämtad från:

  • Domstolar
  • Bolagsverket
  • Skatteverket
  • Kreditupplysningsföretag
  • Kronofogdemyndigheten Internet och media

  Vid prövning av utländsk medborgare inhämtar 2Secure uppgifter från motsvarande källa i hemlandet.

  En Lämplighetsbedömning kan göras vid byte av personal och kontinuerligt under uppdraget. Företagets rutiner bör finnas beskrivna i företagets styrdokument liksom att bedömning av lämplighet bör ske såväl vid prövning för en viss funktion som kontinuerligt därefter.

  Affärsrelationer och bolagskontroller

  Flertalet företag och organisationer har många samarbetspartners och leverantörer. Men vem är det du gör affärer med?

  • Är din nya franchisetagare, samarbetspartner eller underleverantör lämplig att representera ert varumärke?
  • Vem står bakom städbolaget som vistas i era lokaler? Har de tillgång till samtliga nycklar, koder och befinner sig dessutom i era lokaler utanför er ordinarie arbetstid?
  • Använder ni externa konsulter eller inhyrd personal? Hur hanterar de bakgrundskontroller av sin personal?
  • Har ni outsourcat delar av er verksamhet, till vem/vilka?
  • Hur ser era underleverantörers ekonomiska åtaganden ut?

  Förvärv / Due Diligence / Merges and Acquisitions (M&A)

  Ett förvärv av ett företag eller fusion av två företag är en stor och strategiskt viktig affär. Kanske ska befintliga ägare och/eller ledningspersoner följa med i förvärvet? Framtagen informationsinhämtning sammanställs och analyseras i syfte att ge er underlag inför er fortsatta process.

  Vid regelefterlevnad/compliance behövs underlag för vidare kontroll att de branschspecifika lagar och regler efterföljs.

  Vad är en bakgrundskontroll?

  Enligt de undersökningar riktade till personalchefer som Stockholms Handelskammare utför varje år, är det mycket vanligt att företag utför bakgrundskontroller inför nyrekryteringar av personal. Men vid en närmare granskning visar det sig snart att företagen har mycket olika uppfattningar av vad en bakgrundsundersökning innebär. Vissa nöjer sig med att beställa ett utdrag ur belastningsregistret, andra låter de arbetssökande genomgå ett personlighetstest.

  Enligt oss är inget av ovanstående ett bra exempel på en bakgrundskontroll. Visst kan det vara intressant att veta om en person har fällts eller misstänkts för något brott. Det kan även vara intressant vad han eller hon har för personliga kvaliteter, men en bakgrundskontrolls huvuduppgift ska inte vara att kontrollera huruvida den sökande har kompetensen som behövs för yrket.

  Bakgrundskontrollens huvudsakliga syfte vid en anställning

  En bakgrundskontroll är att verifiera de uppgifter den sökande lämnat, alltså dennes cv, samt att samla in den offentliga information som finns att tillgå om personen. Syftet är som sagt inte att bedöma den sökandes kompetens, utan att undersöka om det kan finnas framtida risker med att anställa personen. Vilken information som ska anses vara väsentlig står dessutom alltid i relation till vilken tjänst det rör sig om.

  Kontakta oss om du behöver hjälp med grundliga och kvalitetssäkrade bakgrundskontroller.


  Säker rekrytering

    Hej Patrik! Vad roligt att du vill svara på några frågor kring dig och dina interimsuppdrag. Berätta om dig och hur du hamnade på 2Secure! Jag är 55 år gammal och har varit på 2Secure i ganska exakt tre år. Dessförinnan arbetade jag 27 år som polis varav 13 år i yttre tjänst. Från 2005 till 2017 har jag […]

  Läs mer