• en
 • sv
 • Analys av beredskap och krisberedskap

  Vår metod bygger på lagkrav och riktlinjer från myndigheter för att analysera och sedan förbereda organisationer kring beredskap och krisberedskap. Våra konsulter i det här området har lång erfarenhet med spetskompetens inom strategiskt arbete inom krisberedskap från militären, polisen och andra myndigheter.

   

  Kontakta oss

  Introduktion i Analys av beredskap och krisberedskap

  Som en introduktion erbjuder vi våra kunder en kostnadsfri föreläsning (2 h). Föreläsningen är webbaserad och kan utföras oberoende av kundens geografiska läge.

  Genomförande av analys

  Vi kommer till er och genomför, tillsammans med er organisation, en analys av eran beredskap och krisberedskap. Analysen tas fram med workshops, intervjuer, observationer och indikatorer som grund. Det material som kommer fram kommer sedan sammanställas i en rapport som är ett underlag för organisationens vidare beslut.

  Upptäckta risker och sårbarheter

  Om analysen mynnar ut i att ni har behov av ytterligare stöd i er organisation är vi er behjälpliga med till exempel följande:

  • Utbildning
  • Policyarbete
  • Checklistor
  • Kris- och beredskapsplaner
  • Verksamhetsutvecklingar

  Vill du veta mer?

  Kontakta då

  Anders Bennström

  0709-99 64 21

  anders.bennstrom@2secure.se