• en
 • sv
 • Taktisk akutsjukvård

  Att hantera skadeutfall och akutsjukvård är mycket viktigt inom säkerhetsarbete och arbete i högriskländer. Agerandet måste också sättas i ett sammanhang, i rätt taktisk kontext. 2Secure har stor erfarenhet av att verka i högriskmiljöer men även av att utbilda säkerhetsenheter som skall kunna verka långt från sjukhus och vårdinrättningar. Denna kurs lämpar sig väl för dig som är säkerhetsoperatör.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot operatörer i myndigheter och organisationer som behöver bedriva akutsjukvård i en taktisk kontext.

  Grundlagda färdigheter i akutsjukvård och taktisk erfarenhet krävs för att läsa utbildningen.

  Innehåll

  Kortare teoretiska genomgångar varvas med praktiska moment och drill av färdigheter.

  • Utbildningen har sin grund från konceptet Tactical Combat Casualty Care.
  • Utbildningen skräddarsys för att passa målgruppens dagliga uppgifter.
  • Olika sjukvårdstaktiska moment övas tillsammans med materielkännedom.

  Kursen tar 7 timmar

  Efter genomförd utbildning skall operatören kunna bedriva akutsjukvård i en taktisk kontext och förstå vad som ska prioriteras.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  7.500 exkl moms per deltagare

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se