• en
 • sv
 • Stabschefskurs

  För dig som vill bedriva effektivt stabsarbete

  Att effektivt leda ett stabsarbete kräver flerstegstänkande och analys. Arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp. Det är viktigare att levererar resultat i tid än att skapa samsyn och delaktighet. Denna kurs ger dig som stabschef i en myndighet eller chef för en krisorganisation de rätta verktygen för att bedriva effektivt stabsarbete. Så effektivt att det kanske gör skillnad på krisens påverkan på verksamheten. Kursen är även krävande för dig som deltagare och kommer stärka din självkännedom.

  Det är i krissituationer alla tystnar, tittar på chefen och väntar på en instruktion. Det är här du som stabschef startar upp arbetet

   

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot dig som är utsedd att leda en stab eller krisledningsgrupp i din organisation eller på ditt företag.

  Deltagarna ska ha genomgått grundläggande stab och ledningsutbildning.

   

  Innehåll

  Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla förmågan att leda en stab eller krisledningsgrupp under kris eller komplex händelse. Stabschefer ska, med kort förberedelsetid och med stöd av ett strukturerat arbetssätt, kunna leda verksamhet både vad avser en större händelse men även det vardagliga arbetet.

  Utbildningen varvar teori, metod och utveckling av din egen förmåga.

  • Repetition av metodik och arbetssätt
  • Ledarskap och beslutsfattande i stressade situationer
  • Stabens syfte, organisation och uppgift
  • De olika stabsfunktionerna samt respektive funktions uppgift
  • Betydelsen av att anpassa staben utifrån händelseutveckling
  • Praktiska övningsmoment i rollen som stabschef

   

  Kursen tar två dagar.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

   

  Kostnad

  9.000 exkl moms per deltagare

   

   

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se