• en
 • sv
 • Säker kvinna

  Säkerhetsutbildning för kvinnor

  Var tredje kvinna känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära en ökad känsla av otrygghet och inskränkt rörelsefrihet.

  Vi vet att med rätt övning och kunskap kan du öka din mentala förberedelse och kunskap för att undvika och hantera oönskade situationer.

  Vi på 2Secure har lång erfarenhet av att stärka kvinnors förmåga och känsla av kontroll i dessa i situationer.

  Efter genomförd utbildning har du en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer.

   

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig mot kvinnor som önskar en ökad känsla av trygghet i vardagen.

  Inga förkunskaper krävs. Åldersgräns 15 år.

   

  Innehåll

  Stresshantering, grunder i säkerhetsmedvetenhet, mental förberedelse samt riskmedvetenhet (analys och metod).

  Praktisk övning i hantering av hotfull person, självskydd.

  Brott, lag och rättsprocess, riskreducering genom konflikthantering, sociala medier, tekniska hjälpmedel, kommunikation. Tips och råd för att bli street smart!

  Kursen tar 4 timmar.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

   

  Kostnad

  Kontakta oss för prisuppgifter.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se