• en
 • sv
 • Säker journalist 1

  Olyckor och sjukdomar är den största risken för människor som reser. Så även för journalister.

  Arbetet som journalist är både utsatt och riskfyllt. För att behålla sin objektiva hållning bör arbetet ske så oberoende av andra som möjligt. Samtidigt får inte uppdragets faror skapa en rädsla så stor att vi undviker att arbeta i de aktuella konfliktområdena eller i ruiner efter naturkatastrofer. Förberedande utbildning är den viktigaste dela i att klara utmaningen. I vår kurs Journalist 1 så lär vi oss att hantera våra egna behov av förebyggande och akut sjukvård.

  Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren ha en grundlagd förståelse för vilka åtgärder som ska vidtas vid ett akut olycksfall samt hur man håller sig frisk och kry i utmanande miljöer.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot journalister och fotografer som arbetar både nationellt och internationellt. Likaså de som arbetsleder ovan yrkeskategorier.

  Inga förkunskapskrav krävs.

  Innehåll

  Teoretiska genomgångar varvas med praktiska moment och utrymme för frågor och diskussioner.

  • HLR med hjärtstartare.
  • L-LABCDE. När gör jag vad och varför?
  • Daglig sjukvård
  • Tropisk Medicin
  • Medicinsk planering

  Under kursen utbildas deltagarna även att hantera en individuell sjukvårdsväska.

  Kursen tar 7 timmar.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  Kontakta oss för prisuppgifter.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se