• en
 • sv
 • Säker journalist 2

  Håll dig trygg och säker under uppdrag

  Denna kurs är fortsättningen på Journalist 1. Nu tar vi de förberedande utbildningarna lite längre. Kursen genomförs i 2Secures utbildningslokaler.

  Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren ha en grundlagd förståelse för vilka åtgärder som ska vidgas för att hålla sig trygg och säker under ett uppdrag.

  TV4 Korrarnas reportage från en av utbildningarna 2015.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot journalister och fotografer som arbetar både nationellt och internationellt. Likaså de som arbetsleder ovan yrkeskategorier. Inga förkunskapskrav dock är det bra om deltagarna genomfört säker journalist 1 i närtid.

  Innehåll

  Teoretiska genomgångar varvas med praktiska moment och utrymme för frågor och diskussioner. Att minska risk och bygga trygghet är ledorden genom kursen.

  • Riskvärdering.
  • Brandtjänst praktiskt.
  • Närkamp. Hot och våld.
  • Planering av högriskuppdrag
  • Tekniska hjälpmedel.

  Kursen tar 1 dag.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  Kontakta oss för prisuppgifter.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se