• en
 • sv
 • Riskbeteenden

  Lär dig mer om personella riskbeteenden och hur det kan påverka organisationen.

  Personalen är en organisations viktigaste resurs. Utan personalen försvinner kunskap, nyskapande och tillväxt. Personalen kan även bli företagets sårbarhet om fel personer rekryteras. Vilka är våra riskbeteenden som vi bör vara vaksamma mot när vi rekryterar? Hur för vilka faror exponeras personalen när den är anställd?

  Kursen skall ge ökad medvetenhet och förståelse för sambanden mellan personella riskbeteenden och intern brottslighet samt hur organisationens varumärke kan komma att påverkas. Mål är också att belysa vikten av stöd- och skyddsåtgärder för att minska ex risken för skada på tillgångar och varumärken.

  Efter utbildningen ska du kunna planera och genomföra ett säkerhetssamtal som är en skyddsåtgärd för såväl den enskilde som för organisationen.

   

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med HR eller säkerhetsfrågor och som vill lära dig mera om personella riskbeteenden och hur det kan påverka organisationen.

  Utbildningen riktar sig också till dig som har personalansvar och som behöver mer kompetens inom området Riskbeteenden.

  Inga förkunskapskrav.

   

  Innehåll

  • Riskbeteenden i allmänhet
  • Varumärkespåverkan
  • Intern brottslighet/brytande av interna regler
  • Ekonomisk stress
  • Spelmissbruk
  • Alkohol och droger
  • Behandlingsprogram
  • Säkerhetssamtal och anda organisatoriska skyddsåtgärder

  Kursen tar 8 timmar.

  Kursen anordnas av 2Secure i samarbete med Ljung & Sjöberg samt Psykologpartners AB.

  Efter kursen erhåller deltagarna ett kursbevis.

   

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

   

  Kostnad

  5.000 SEK per deltagare.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se