• en
 • sv
 • Personskyddsväktarutbildning (Livvakt)

  För dig som vill arbeta med personskydd

  För dig som idag är väktare finns möjligheten att utveckla dig till personskyddsväktare (livvakt). Marknaden för personskyddsväktare ökar och intresset hos företag och privatpersoner att anställa personskyddsväktare har aldrig varit större. Att arbeta med personskydd är både ansträngande för fysiken och psyket vilket också gör att utbildningen måste vara krävande.

  Denna utbildning är godkänd av Polismyndigheten och auktoriserad av Länsstyrelsen.

  2Secures instruktörer har tidigare ingått i Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet.

   

  Målgrupp

  Denna utbildning vänder sig till dig som vill arbeta som behörig personskyddsväktare (livvakt).

  • Du måste ha genomgått väktarutbildning 1 samt 2.
  • Inneha körkort för bil
  • Olycksfallsförsäkring
  • Fysiskt väl fungerade

   

  Innehåll

  Utbildningen följer och är reglerad i FAP 579-2 och innehåller bl.a.

  • Juridik
  • Risk – och hotbildsanalys
  • Förarutbildning
  • Självskydd
  • Akutsjukvård
  • Taktiskt uppträdande

   

  För godkännande av kursdeltagare krävs att:

  • Kursdeltagare är närvarande och aktivt deltar i kursens samtliga föreskriftreglerade moment.
  • Kursdeltagare ska avlägga ett skriftligt kunskapsprov där denne redogör för de kunskaper och bestämmelser som styr en personskyddsväktares bevakningsarbete.
  • Genom ett praktiskt prov omfattande kursens samtliga moment, uppvisa en personlig färdighet i att planera, genomföra och utvärdera ett fingerat personskyddsuppdrag.

  2Secure förbehåller sig rätten att avskilja deltagare som ej bedöms lämpliga för fortsatt utbildning. Kursavgift återbetalas ej i de fall elev avskiljs under kursen.

   

  Kursen tar 13 dagar

  Efter godkänd utbildning blir deltagaren behörig personskyddsväktare och kan söka jobb som personskyddsväktare.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

   

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  41.000 exkl moms per deltagare

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se