• en
 • sv
 • Ledarskap under svåra förhållanden och kvalificerat beslutsfattande

  Skapa effektiva ledningsorganisationer

  En chefs ledarskap prövas hela tiden. Ofta förväntas mycket av en chefs förmåga att fatta beslut. Att fatta beslut i tid, på oviss fakta och med en positiv utgång. Denna förmåga går att öva sig i. Att hantera beslutsmodeller och att hantera sin egen stress är viktiga förmågor.

  Om du vill vara chefen som lyckas måste du även öva dig. Denna kurs är framtagen för dig som förväntas fatta viktiga beslut i lägen där många andra helst vill titta på. Eller titta bort.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot deltagare som kan komma inneha någon form av initial ledningsfunktion 24/7/365 vid allvarlig händelse såsom exempelvis:

  • Tjänstemän i beredskap (TiB)
  • Första linjens chefer

  Deltagarna bör ha genomgått ledarskapsutbildning för chefer med direkt ledarskapsansvar (dock inget krav).

  Innehåll

  Syftet med utbildningen är att skapa effektiva ledningsorganisationer präglade av ledare och chefer med hög beslutsförmåga, där olika beslutsmodeller tillämpas situationsanpassat.

  Den övergripande målsättningen med utbildningen är att utveckla förmågan i kvalificerad beslutsfattning i komplexa situationer och kunna tillämpa ett situationsanpassat ledarskap under stress. Metodiken ska kunna omsättas i det vardagliga arbetet. Utbildningen ska också ge deltagarna förståelse för ledarskapets betydelse i svåra situationer.

  • Förstå olika beslutsmodeller
  • Kunna tillämpa kvalificerad beslutsfattning i komplexa situationer
  • Förstå hur stress påverkar chefer, staber och ledningsstöd
  • Ledarskap i svåra situationer
  • Kunna bearbeta stressreaktioner
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Tillämpningsövningar

  Kursen tar 8 timmar.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  4.500 exkl moms per deltagare

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se