• en
 • sv
 • Krisövning

  Vi skapar ett scenario som är realistiskt för er verksamhet

  Inga instruktioner, kunskaper eller krispärmar fungerar förrän de har övats. Att genomföra en krisövning med jämna intervall ger dig som medarbetar och chef ett kvitto på att er organisation fungerar när det oplanerade inträffar. Inte bara att organisationen fungerar utan även att ni som organisationens medarbetare kan fullfölja ert uppdrag att få verksamheten att fortgå.

  Efter genomförd övning och utvärdering av övningen ska deltagarna ha fått kännedom om vilken ledningsförmåga organisationen innehar, vilka brister och problemområden som organisationen har ur ett krisledningsperspektiv samt hur organisationen kan utveckla sin krisledningsförmåga vidare.

  Målgrupp

  Utvecklingsinsatsen riktas mot organisationer och företag (både offentliga och privata) som vill pröva och utvärdera sin krisledningsförmåga genom en, för organisationen, särskilt framtagen övning.

  KRAV PÅ DELTAGARNA

  Deltagarna bör ha genomgått grundläggande stabs och ledningsutbildning samt stabschefsutbildning för att kunna tillgodogöra sig krisövningen. Detta är dock inget krav.

  Innehåll

  • Genomgång före övning
  • Övning med krishanteringsorganisationen
  • Genomgång efter övning

  2Secure tar, i samarbete med övningsdeltagande organisation, fram scenario, mål och syfte med övningen. 2Secure tar även fram övningsregler samt mätbara indikatorer som syftar till att mäta organisationens ledningsförmåga. Slutligen tar 2Secure även fram ett slutprotokoll som beskriver övningen, analys av ledningsförmågan samt förslag på utvecklingsområden för organisationen.

  Kursen tar 4-8 timmar.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Vid förfrågan.

  Kostnad

  Fråga oss om en offert.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se