• en
 • sv
 • Säkerhetskultur, Hot och Våldsutbildning

   

  Att mötas av hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt och tyvärr vanligt  arbetsmiljöproblem  som kan leda till allvarliga  konsekvenser. Det går att öka personalens  säkerhetsmedvetenhet, känsla av trygghet samt förmåga att hantera oönskade situationer genom utbildning. Den som kan agera på ett säkerhetsmedvetet sätt kan förhindra en destruktiv händelseutveckling, minska våld och reducera risk för konflikt.

   

  SYFTE

  Efter 2Secures utbildning i Hot & Våld kommer personalens känsla av trygghet och förmåga att agera säkerhetsmedvetet ha ökat. Utbildningen ska skapa ett eget engagemang och därigenom skapa förutsättningar att förebygga och hantera hotfulla situationer samt utveckla arbetsplatsen säkerhetskultur.

   

  OMFATTNING & INNEHÅLL

  Detta är en grundläggande kurs i hur deltagaren ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld:

  Före – Genom rätt vidtagna åtgärder kan vi förebygga risken att bli utsatta för hot, våld och konflikt. Att vara förberedd är ett framgångsrikt sätt kan hantera utmanande situationer. Vi går igenom hur denna förberedelse går till.

  Under – När en hotfull eller våldsam situation uppstår hanteras den med ett mentalt- kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt. Vi lär ut denna metod samt beskriver hur kroppen reagerar vid akut stress samt varför mental förberedelse fungerar.

  Efter – Fungerande rutiner för incidentrapportering, utvärdering av det inträffade samt stöd för den ut- satte är viktigt i arbetet för att utveckla verksamhetens säkerhetskultur och skapa en tryggare arbetsplats. Utbildningens  innehåll  anpassas  efter  kundens  önskemål  och  kan   inkludera   beställarens   styrdokument och  riktlinjer  samt  inventering  av  verksamhetens  utmaningar  och  personalens  erfarenheter.  Omfattningen varierar mellan 2h teoretisk föreläsning upp till en heldag  med  föreläsning,  grupparbeten  och anpassade övningar t ex casemetod.

  Vi anpassar antalet instruktörer efter antal anmälda deltagare. Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildning i Riskreducering genom kulturförståelse och/eller PDV.

   

  PRAKTISK INFORMATION

  Vill du veta mer? Vill du höra om våra referensuppdrag? Vi skräddarsyr utbildningen i dialog för att bäst anpassas till er verksamhet. För övriga frågor angående utbildningens upplägg, innehåll och pris kontakta oss på academy@2secure.se