• en
 • sv
 • HEAT- Hostile Environment awareness training

  Arbete i högriskmiljöer såsom krigszoner, områden som utsatts för terrorattentat eller naturkatastrofer är arbete som kräver både utbildning och erfarenhet. Som kursdeltagare tränas du att känna igen och undvika potentiella faror och hot samt utrustas med de nödvändiga färdigheter som kan behövas för att respondera vid eventuell incident.

  Genom ökad medvetenhet och färdighet i utmanande situationer och miljöer förbättrar kursen avsevärt individens möjlighet att hantera och minimera risker.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot personer som ska resa eller bo i hotfulla eller direkt farliga områden och miljöer.

  Det krävs inga förkunskaper för kursen.

  Innehåll

  Kursen kombinerar teori med relevant praktisk träning. Vi rekommenderar en grundkurs om ett minimum av tre dagar. Studieplan och längd kan skräddarsys efter dina behov, såväl regionala som operativa. Grunderna för kursen bör alltid ingå, se nedan.

  • Globala hot och nyligen inträffade incidenter
  • Säkerhetsmedvetenhet
  • Internationell rese- och färdplanering
  • IT- & informationssäkerhet på resan
  • Car-jacking och fordonssäkerhet
  • Evakuering och nödutrustning
  • Första hjälpen samt respons vid trauma och trafikolycka
  • Resemedicin
  • Stressreaktioner och agerande vid incident
  • Konfliktlösning
  • Boende- och hotellsäkerhet
  • Navigation/GPS/Tracking System
  • Kulturförståelse och lokalkännedom
  • Kännedom om improviserade sprängladdningar och minor
  • Kännedom om vapen och ballistik
  • Förebygga/förhindra bortförande, kidnappning och utpressning
  • Upptäcka och undvika övervakning
  • Överlevnad i gisslansituation
  • Kommunikation och röst/tonläge

  Kursen tar minst tre dagar men kan behovsanpassas.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Enligt överenskommelse.

  Kostnad

  Kontakta oss för offert.

  För mer information kontakta: academy@2secure.se