• en
 • sv
 • Föreläsning om sk ”Rättshaverister” – Deras rättigheter, myndigheters problem

  Vad triggar en rättshaverist?

  Varje år utses myndigheter och företag av tusentals förfrågningar efter information av s k rättshaverister. För den svenska demokratin är offentlighetsprincipen och personuppgiftslagstiftningen viktig. Dessa lagar är lika viktiga för rättshaveristens tillvägagångsätt. 2Secure utbildar i hur ni kan hantera rättshaverister och vilka risker de kan utgöra.

  Föreläsningen är skapad för att kunna göras avdelningsvis i anslutning till en arbetsplatsträff eller planeringsdag.

  När föreläsningen är genomförd har deltagarna ökat sin kunskap om rättshaverister genom att förstå vad som triggar en rättshaverist, vilka risker jag kan utsättas för, hur planerar jag min kommunikation med dessa och hur får jag stopp på detta. Föreläsningen ger även inblick i vad en myndighet skall tänka på.

  Målgrupp

  Denna föreläsning siktar sig till de yrken inom offentlig sektor som genom myndighetsutövning eller offentlighetsprincipens krav möter medborgare. Andra målgrupper kan även vara personal som arbetar med kundrelationer inom handel, telefoni och försäkring.

  Inga förkunskapskrav.

  Innehåll

  Det koncept som 2Secure genomför som föreläsning är en väl beprövad modell. Den ger de rätta kunskaperna kring rättshaverister och deras beteende mot tjänstemän men även det rätta förhållningssättet till tjänstemän som skall möta dessa i sin myndighetsutövning.

  Underlaget är framtaget av 2Secures konsulter med kunskap i den evidensbaserade forskningen och som dagligen möter klienter inom säkerhetsrådgivning. Föreläsningen varvar kunskap från aktuell forskning med praktisk erfarenhet av säkerhetsarbete bland målgrupper som ofta utsätts för rättshaverister.

  Kursen tar 4 timmar.

  Nästa kurstillfälle

  Vid förfrågan

  Kostnad

  20.000 exkl moms per genomförande.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se