• en
 • sv
 • Crisis Management – grundkurs

  Kurs i krisledning

  Vad är krisledning? Varför är det viktigt att inom sin organisation öva på det oförberedda? Vad säger lagen? Vad måste vi ha?

  Detta är en grundläggande kurs som ger dig ett par verktyg att själv kunna arbeta vidare med krisledning inom din egen organisation.

   

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig till er som vill utveckla er kunskap och förståelse om det svenska krishanteringssystemet samt önskar utveckla sin egen organisations krishanteringsförmåga.

  Deltagarna bör ha grundläggande kunskap om sin egen organisations krishanteringsorganisation.

   

  Innehåll

  • Vad är crisis management?
  • Proaktivitet och reaktivitet
  • Grundprinciper
  • Ansvar/roller
  • Lagreglering
  • Krisledning
  • Kriskommunikation
  • Geografiskt områdesansvar och stöd från lokal, regional och nationell nivå

   

  Kursen tar 4 timmar.

  Efter genomförd utbildning ska du deltagare fått förståelse för sin egen organisations roll i svenskt krishanteringssystem samt vikten av ett strukturerat arbetssätt och vikten av att skapa krishanteringsförmåga.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Enligt överenskommelse.

   

  Kostnad

  2.100 exkl moms per deltagare

   

  Du kan även hitta 2Secure’s kurser på utbildning.se