• en
 • sv
 • Att ansvara för personal i högriskmiljöer

  Kurs för dig som ansvarar för personal i högriskmiljöer

  2Secure har lång erfarenhet av både arbete i högriskmiljöer och arbetsledande tjänster. Vi har gjort det. Vi har erfarenheten, du har ansvaret. Låt oss jobba ihop!

  Arbete i högriskmiljöer som krigszoner, områden som utsatts för terrorattentat eller naturkatastrofer är arbete som kräver både utbildning och erfarenhet. Att ansvara för personal i dessa områden eller att endast ha kontakt med sin personal veckovis är ett stort ansvar. Vad förväntas av mig om någonting händer? Har vi rätt rutiner för att hantera en uppkommen situation? Hur beter jag mig när de kommer hem?

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot personer som i sitt arbete ibland eller alltid ansvarar som arbetsgivare och chef över personal i högriskmiljöer.

  Det finns inga förkunskapskrav för att gå kursen.

  Innehåll

  Teoretiska genomgångar varvas med praktiska moment och grupparbeten där ett fingerat uppdrag leds och olika utmaningar uppkommer.

  • Vilka ska skickas till högriskmiljöer?
  • Hur förbereder man personalen på bästa sätt?
  • Hur förbereder jag mig som arbetsledare?
  • Hur ska jag agera när det värsta händer?
  • Vilka tekniska hjälpmedel kan nyttjas?

  Kursen tar 7 timmar.

  Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren ha erhållit verktyg för att lättare kunna genomföra uppgiften att arbetsleda personal i högriskmiljöer. Den mentala beredskapen ska vara ökad och olika scenarier ska diskuterats.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Enligt överenskommelse.

  Kostnad

  Offert ges på begäran.