• en
 • sv
 • Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning

  Utbildning för företag, myndigheter eller organisationer

  Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att få budskapet att din personal sitt kidnappad eller fängslad i ett område långt från svenska myndigheter och polis kan skapa en känsla av hjälplöshet och att inget går att göra. Vi vet vad som förväntas av dig i dessa situationer. Vi kan metoderna för att få igång verksamheten som ökar din personals överlevnad

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig mot dig som ingår i företagets krisledningsgrupp och som samtidigt ansvarar för personal som är verksam i högriskländer där de löper en risk att utsättas för kidnappning eller annan form av frihetsberövande.

  Deltagarna skall ha en aktiv roll i företagets krisledningsgrupp.

  Utbildningen riktar sig mot enskilda företag, myndigheter eller organisationer.

  Innehåll

  Utbildningen är teoretisk med inslag av viss praktisk tillämpning

  Kursen tar 4 timmar

  Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha en god förmåga att organisera sig, samverka med andra myndigheter och externa resurser samt ha förståelse för komplexiteten med kidnappningar/frihetsberövande.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  2.500 exkl moms per deltagare

  För mer information kontakta: academy@2secure.se