• en
 • sv
 • Applikationssäkerhet

  Vi blir mer beroende av våra olika system och applikationer och kravet ökar på att de blir mer tillförlitliga. En applikations användbarhet begränsas av dess sårbarhet och dessa måste byggas bort redan i programmeringsstadiet. 2Secure har lång erfarenhet av informationssäkerhet och av att hitta sårbarheter i kunders olika system. Vi har även kunskapen då vi är branschledande inom sårbarhetstester.

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig till dem som jobbar med system- och applikationsutveckling och vill ta hänsyn till informationssäkerhet.

  Grundläggande programmeringskunskaper krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen.

  Innehåll

  • Utbildningen består av teori och labbövningar inom b l a:
  • OWASP Testing guide
  • Injection
  • Broken Authentication and Session Management
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Insecure Direct Object References
  • Security Misconfiguration
  • Sensitive Data Exposure
  • Missing Function Level Access Control
  • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  • Using Components with Known Vulnerabilities
  • Unvalidated Redirects and Forwards

  Kursen tar 2 timmar.

  Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ha kännedom om bristerna som går att utnyttja samt hur en utvecklare kan åtgärda och förhindra att sårbarheterna uppstår.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  Offert ges på begäran.