• en
  • sv
  • 2Secure Academy

    2Secure verkar för ett tryggare samhälle. Som en naturlig del av detta erbjuder vi utbildningar för att bättre kunna hantera vår samtid. Våra utbildningar inom proaktivt säkerhetsarbete omfattar exempelvis sjukvård, hur man hanterar fysiska hot, motverkande av korruption och utbildningar inom krishantering.

    Vi har flera utbildningar som vi genomför regelbundet. En del av dem genomförs efter ett fast schema, som exempelvis vår utbildning i säkerhetsskyddslagen. Andra genomförs efter behov. Samtliga utbildningar kan skräddarsys för dig eller din organisation.

     

    Kontakta oss