• en
 • sv
 •  

  E-learning | 2Secure & Bonnier Academy

  2Secure och Bonnier Academy har i samarbete tagit fram digitala utbildningar inom säkerhet som er organisation kan ta del av när som helst och var som helst. 2Secure står för innehållet och Bonnier Academy står för tekniken. Genom att anmäla ert företag via Bonnier Academys hemsida fyller du enkelt i antal och ni har tillgång till utbildning överenskommen tid. Ni betalar per deltagare och deltagarna har möjlighet att läsa om kursen under hela kurstiden.

  Har du några frågor kring kurserna? Kontakta då oss gärna så berättar vi mer!

  Kontakt

   

  Pågående dödligt våld

  Efter avslutad kurs ska personalen känna sig förberedda och förstå vad som pågår under en händelse av pågående dödligt våld. Kursen riktar sig till personer som verkar i en miljö med stora folksamlingar. Många av våra kunder arbetar inom skolväsendet, offentliga miljöer och företag. Målet är att kursdeltagaren ska veta hur hen undviker att hamna i farliga situationer, se varningssignaler, minska stress och otrygghet och hur hen ska agera under en attack.

  Vi erbjuder kursen Pågående dödligt våld (PDV) både digitalt men också i fysisk form som går igenom både teori och praktik. Nedan länk är till den digitala kursen och önskar du veta mer om kursen vi utför i fysisk form kan du se mer här.

  LänK till digital kurs

   

  Hot och våld

  Kursen i Hot och våld vänder sig till personer som i sin yrkesutövning behöva ta svåra samtal och situationer som potentiellt kan bli hotfulla. Efter 2Secures utbildning i Hot & Våld kommer personalens känsla av trygghet och förmåga att agera säkerhetsmedvetet ha ökat. Efter kursen ska deltagarna veta hur de kan arbeta proaktivt så en hotfull situation inte ska behöva uppstå, hur de ska agera om det sker en hotfull situation samt hur en hotfull situation följs upp efter att faran är över.

  LänK Till digital kurs

   

  Vill du se våra andra utbildningar?

  Vi erbjuder en mängd olika utbildningar både fysiskt och digitalt över hela säkerhetsområdet. Se här för fullständig lista och tveka inte att kontakta oss. Vi kan alltid anpassa utbildningarna efter ert behov och organisation.

  Fler utbildningar     Kontakt