• en
 • sv
 • Tjänster

  2Secure arbetar riskförebyggande och levererar tjänster inom säkerhet i Sverige. Vi hjälper även våra kunder på helt andra geografiska marknader. Vi arbetar med allt från analyser till incident hantering.

  Läs mer om våra olika tjänsteområden.

  Hur vi jobbar

  image

  IDENTIFIERA

  Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder.

  image

  FÖREBYGGA

  Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

  image

  EFTERLEVA

  Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.