Geopolitiska konsekvenser på affärskontinuitet – Ryssland-Ukraina

Geopolitiska förändringar är nu den främsta faktorn som påverkar företags verksamhetsmiljöer och har konsekvenser för sociala dynamiker, ekonomiska aspekter och affärskontinuitet. Tidigare antaganden om hur världen fungerar gäller inte längre, och företag som vill...