Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...

NATO-processen och vart vi är idag

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har nu skrivit under Sveriges Natoansökan. Det betyder att Turkiet nu godkänt Sveriges inträde i Nato. I det stora hela är Sverige ett steg närmare att bli en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Men det återstår att se hur...

Skillnaden är den höga kompetensen hos våra lärare

Hotbilden mot Sverige ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för bara 5 år sedan. Information om Sveriges verksamheter och företag behöver skyddas på flera nivåer och myndigheter uppmanar nu även privata företag att ta ett större ansvar. Säkerhetsskyddet är en...

Säkerhetsskyddslagen ställer hårda krav

Enligt Säpo leder den rådande situationen till att främmande makt ökar sitt behov av att få känslig information om Sverige och svenska intressen. Eller annat som kan påverka rikets säkerhet eller sådant hos verksamheter som är nödvändiga för att landet ska kunna...