Krisledningsövningen Höstmörker

I början av 2022 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS) beslut om en övningsinriktning (MSB, 2021). Denna inriktning prioriterade förmågorna som krisledningsövning –...