Skillnaden är den höga kompetensen hos våra lärare

Hotbilden mot Sverige ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för bara 5 år sedan. Information om Sveriges verksamheter och företag behöver skyddas på flera nivåer och myndigheter uppmanar nu även privata företag att ta ett större ansvar. Säkerhetsskyddet är en...