Fördjupad informationssäkerhet i bakgrundskontroller

Utgivningsbevis har under de senaste åren fått ett tydligt strålkastarljus på sig, på regeringsnivå och i Högsta domstolen, gällande problem med GDPR  och informationssäkerhet. Så sent som i början av september lämnade Svenska Bankföreningen in en framställan till...

Riskerna med generativ AI – för europeiska företag

Generativ AI erbjuder enorma möjligheter för företag genom att revolutionera verksamheter, kundtjänster och beslutsprocesser. Men med dessa möjligheter kommer också stora säkerhetsutmaningar som att skydda känsliga uppgifter och upprätthålla förtroendet för...

Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...

Svenska företag i skuggan av geopolitisk instabilitet

Under 2024 är stigande geopolitiska spänningar redan påtagliga, vilket skapar instabilitet och ökade utmaningar för företag både i Sverige och globalt. De komplexa internationella riskerna, särskilt från länder som Ryssland, Kina och Iran, har omvälvande effekter på...

Sammanfattning av Säpos lägesbild

Onsdagen 21 februari presenterade Säkerhetspolisen (Säpo) sin lägesbild över hot och sårbarheter mot Sveriges säkerhet. För den som löpande följt säkerhetsutvecklingen på senare tid, med höjningen av terrorhotnivån i augusti 2023 och von Essens föredrag på Folk och...